Om klinikken

Axonklinikken tilbyr avansert behandling av depresjon og kroniske smerter.
Dr. Lowan Stewart
MD FACEP FAAEM
stewart@axonklinikken.no
Dr. Lowan Stewart har over 17års klinisk erfaring som spesialist i akuttmedisin, og "fellow" ved American College og American Academy of Emergency Medicine, og har praktisert både i USA og Norge. Stewart er opprinnelig fra Santa Fe i New Mexico og er utdannet ved University of New Mexico School of Medicine, University of Texas Austin og Oregon Health and Sciences University i Portland (OHSU).

Stewart har jobbet som akuttlege i 20 år, har vært styreleder for akuttavdelingen ved Willamette Falls Hospital i Portland, Oregon, og har vært Associate Clinical Professor ved OHSU. Stewart har også vært overlege på Akershus universitetssykehus hvor han har ledet arbeidet med å etablere akuttmedisin som medisinsk spesialitet i Norge. Stewart har vært styremedlem i Norsk Selskap for Akuttmedisin. Stewart er grunnlegger av og medisinsk ansvarlig ved Santa Fe Ketamine og Insight Ketamine i USA og AxonKlinikken. I 2020 ledet han etableringen av det første ketaminbehandlingsprogrammet for depresjon i det offentlige helsevesenet ved DPS nordre østfold Kalnes og DPS Moss.

Stewart har tidligere forsket på blant annet følelsers evolusjonære opphav og vinterdepresjon. Han har også studert folkehelsevitenskap og er for tiden opptatt av forskning på bruk av nye medikamenter i behandling av affektive lidelser. Stewart har forelest i flere land om behandling av depresjon med ketamin, og er medlem av American Society of Ketamine Physicians.

Dr. Ayman Yassa
Spesialist i anestesiologi og akuttmedisin
yaman@axonklinikken.no
Dr. Ayman Yassa er spesialist i anestesiologi og akuttmedisin og en av klinikkens gründere. Han er utdannet på Mayo Clinic I USA, Columbia University og Oslo Universitetssyhekus. Han har mange års erfaring innen akuttmedisin fra USA og er "fellow" ved American
College of Emergency Medicine.
Dr. Ingrid Autran
MD
autran@axonklinikken.no
Ingrid er utdannet lege ved University of Fortaleza og det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo. Siden 2019 har hun jobbet i Oslo med ketaminbehandling innen psykisk helse. Hun jobber også med ketaminbehandling i den offentlige spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Østfold. Ingrid er aktiv i forskningsgruppen PsykForsk som jobber med innovative behandlinger for å forbedre mental helse.
Kristoffer Andersen
Psykolog
andersen@axonklinikken.no
Kristoffer Andersen er autorisert psykolog og medlem av Norsk Psykologforening. Han har en 3-årig etterutdanning i psykodynamisk terapi og flere års erfaring som psykolog i spesialisthelsetjenesten.
Kristoffer er Honorary Research Associate ved London Imperial College. I perioder jobber han med å kvalitetssikre terapisesjoner i de internasjonale kliniske studiene med nye innovative medisiner for behandling av post-traumatisk stresslidelse.