Om behandlingen

Ketamine er et av de tryggeste og mest brukte medikamentene I verden.
Ketamin er på WHO's liste over essensielle legemidler.


Ketamin virker tilsynelatende ved å reparere hjernesystemer som er skadet av kronisk stress, muligens ved modulering av glutamatreseptorene og stimulering til økt nevroplastisitet (evnen til å endre forbindelser mellom hjerneceller). Ketamin forstyrrer negative og maladaptive hjernenettverk, og lar nye, positive forbindelser dannes i stedet. Dette kan sammenliknes med å starte en datamaskin på nytt når den ikke lenger fungerer som den skal. Forskning og nyere studier tyder på at ketamin i lave doser er svært effektivt i behandling av behandlingsresistent depresjon. Selv ved tilfeller av alvorlig depresjon som ikke reagerer på annen medisinsk behandling, er ketamininfusjoner effektive for ca. ⅔ av pasientene. I motsetning til ved tradisjonelle behandlingsmetoder, kan folk oppleve kraftig symptomreduksjon kun timer etter ketaminbehandling.
Hvordan foregår behandlingen?
Behandlingen kan tilpasses pasientens behov og beskrives normalt som behagelig eller euforisk.

Vi følger behandlingsprotokollen som er blitt studert mest i behandling av depresjon med ketamin. Denne kalles vanligvis National Institute of Mental Health (NIMH)-protokollen. Vi kan skreddersy behandlingen til dine spesifikke behov. Ketaminbehandlingen tar omtrent én time. Når du ankommer, vil dine vitale tegn bli sjekket før vi setter i en veneflon. Ketamin administreres deretter intravenøst sakte i 40 minutter. Etter ca 20 minutter, kan du merke endrede sanseinntrykk og tankemønstre, og oppleve å være i en drømmelignende tilstand. Etter 40 minutter, kan du oppleve å være utenfor kroppen din. De fleste beskriver opplevelsen som behagelig eller euforisk. Det er vanlig å forbli bevisst, men det er vanskelig å kommunisere. Vi anbefaler at du hviler komfortabelt med tildekkede øyne og beroligende musikk etter eget valg.
Behandling
Hva kan Ketamin hjelpe mot?
Depresjon
I dag er depresjon den ledende årsaken til uførhet i verden. Dette understreker det store behovet for bedre behandlingsmuligheter.

CIRKA 2/3 AV MENNESKER REAGERER POSITIVT PÅ KETAMININFUSJONER, OG OPPTIL ⅓ AV PASIENTER OPPLEVER REMISJON

Opptil halvparten av alle som lider av depresjon, har ikke tilstrekkelig nytte av tradisjonell behandling, eller tåler ikke bivirkningene av antidepressiva. Mange fortsetter å lide av det som kalles behandlingsresistent depresjon. Depresjon er i dag den ledende årsaken til uførhet i verden, og behovet for bedre behandlingsmuligheter er stort. Vitenskapelige studier gjort ved National Institute of Mental Health og andre forskningsinstitutt over hele verden har funnet at cirka 2/3 av mennesker har utbytte av infusjoner med ketamin. Pasienter anses å respondere på terapien dersom de opplever minst 50 % symptomreduksjon. Cirka 1/3 av pasienter kan oppleve fullstendig remisjon. Studier viser også at ketamin reduserer selvmordstanker betydelig. Personer som responderer på behandling med ketamin, opplever ofte rask lindring og betydelig og varig forbedret humør og livskvalitet innen noen timer eller dager.

Hvor lenge effektene av behandlingen varer, varierer fra pasient til pasient. Klinisk erfaring tyder på at effekten av det anbefalte behandlingsløpet med seks infusjoner, vanligvis varer fra noen uker til noen måneder. Det er blitt observert at pasienter med alkoholavhengighet i familien kan ha mer langvarig effekt. Effekten kan vedlikeholdes i ettertid med en kortere "booster"-behandling etter behov. Noen opplever at de ikke lenger trenger å bruke antidepressiva. For å sørge for maksimalt og varig utbytte av behandlingen, er det viktig å fortsette med oppfølging hos fastlege eller psykolog/psykiater.

Bipolar lidelse
PASIENTER SOM RESPONDERER PÅ BEHANDLING MED KETAMIN, OPPLEVER OFTE RASK LINDRING OG BETYDELIG OG VARIG FORBEDRET HUMØR OG LIVSKVALITET INNEN NOEN TIMER ELLER DAGER.

Cirka 2/3 AV PASIENTER HAR UTBYTTE AV KETAMININFUSJONER MOT BIPOLAR DEPRESJON

Bipolar lidelse kan være vanskelig å behandle. Suksessraten ved behandling av bipolar depresjon med ketamin likner suksessraten ved behandling av unipolar depresjon. Vitenskapelige studier gjort ved National Institute of Mental Health og andre forskningsinstitutt over hele verden har funnet at cirka 2/3 av mennesker har utbytte av infusjoner med ketamin.

Pasienter anses å respondere på behandling dersom de opplever minst 50 % symptomreduksjon på en nærmere definert poengskala. Cirka 1/3 av pasienter kan oppleve fullstendig remisjon. Studier viser også at ketamin reduserer selvmordstanker betydelig. Personer som responderer på behandling med ketamin, opplever ofte rask lindring og betydelig og varig forbedret humør og livskvalitet innen noen timer eller dager. Selv om ketamin ikke forårsaker eller utløser hypomani eller mani, bør pasienter med bipolar lidelse ikke motta behandling med ketamin mens de er i en hypoman eller manisk fase.

Hvor lenge effektene av behandlingen varer, varierer fra pasient til pasient. Klinisk erfaring tyder på at effekten av det anbefalte behandlingsløpet med seks infusjoner, vanligvis varer fra noen uker til noen måneder. Det er blitt observert at pasienter med alkoholavhengighet i familien kan ha mer langvarig effekt. Effekten kan vedlikeholdes i ettertid med en kortere "booster"-behandling etter behov. Noen opplever at de ikke lenger trenger å bruke antidepressiva. For å sørge for maksimalt og varig utbytte av behandlingen, er det viktig å fortsette med oppfølging hos fastlege eller psykolog/psykiater.

Kronisk smerte
KETAMIN ER EFFEKTIVT I BEHANDLING AV MANGE TYPER KRONISK SMERTE

PASIENTER SOM RESPONDERER PÅ BEHANDLING MED KETAMIN, KAN OPPLEVE INNTIL 50 % SMERTEREDUKSJON SOM I SNITT VARER I TRE MÅNEDER

Kronisk smerte er ofte vanskelig å behandle, og er forbundet med samtidig depresjon og utvikling av ruslidelser. Kronisk smerte opptrer sammen med depresjon hos 30 til 60 % av pasienter. Mange medikamenter, som opiater og antiinflammatoriske legemidler, har også betydelige bivirkninger. Ketamin har vist seg effektivt i behandling av mange typer kronisk smerte, særlig nevropatisk smerte.

Klinisk erfaring med ketamininfusjoner mot nevropatisk smerte, tyder på at personer som reagerer på behandling, kan oppleve inntil 50 % smertereduksjon som varer i tre måneder i snitt med etterfølgende vedlikeholdsbehandling etter behov. Ved noen typer kronisk smerte, blir hjernecellene følsomme for smertesignaler, hvilket kan forårsake alvorlig ubehag lenge etter at den fysiske årsaken til smerten er borte. Ketamin ser ut til å stoppe kroniske smerter ved å blokkere NMDA-reseptorene og kutte overføringen av smertesignaler fra kroppen til hjernen. Denne mekanismen kan sammenliknes med en forsterker som støyer og må skrus av og på igjen. Ketamin lindrer også depresjon, som er svært vanlig blant kroniske smertepasienter.