Vanlige spørsmål om ketamin

Vennligst ta deg tid til å lese gjennom, og gi oss beskjed dersom noe er uklart


Hva er ketamin?
Ketamin ble først utviklet som narkosemiddel for over 50 år siden. Det er et av de mest brukte medikamentene i verden, og er på Verdens helseorganisasjons liste over essensielle legemidler. Det er tradisjonelt blitt brukt til smertelindring og narkose. I løpet av de siste tiårene har forskning vist at ketamin i lave doser er effektivt i behandling av behandlingsresistent depresjon. Selv ved tilfeller av alvorlig depresjon som ikke reagerer på medisinsk behandling, er ketamininfusjoner effektive for cirka ⅔ av pasientene. I motsetning til ved mange tradisjonelle behandlingsformer, kan pasienter oppleve betydelig symptomlindring kun timer etter behandling med ketamin.
Hvordan virker ketamin?
Studier har vist positiv effekt av ketaminbehandling ved alvorlig depresjon, bipolar depresjon og kronisk smerte. Den nøyaktige virkemekanismen er ennå ikke kjent. Effektene er komplekse, men ser ut til å involvere reparasjon av hjernesystemer som er skadet av kronisk stress, ved modulering av glutamatreseptorene og økt neuroplastisitet (stimulering til dannelse av nye forbindelser mellom hjerneceller). Ketamin forstyrrer negative og maladaptive hjernenettverk, slik at nye, positive forbindelser kan danne seg i deres sted. Dette kan sammenliknes med å starte en datamaskin på nytt når den ikke lenger fungerer som den skal.

Trenger jeg henvisning fra spesialist?
Nei. Vi ber deg imidlertid om å få en evaluering og henvisning fra din psykolog eller psykiater, eventuelt din fastlege. Det er viktig at du gjennomgår en screeningundersøkelse og får oppfølgende evaluering for å overvåke fremdriften din, samt bygge videre på gevinsten du har hatt av behandlingen. Vi kan henvise til anbefalt spesialist dersom du trenger en evaluering.


Hvordan foregår behandlingen?
Vi følger behandlingsprotokollen som er blitt studert mest i behandling av depresjon med ketamin. Denne kalles vanligvis National Institute of Mental Health (NIMH)-protokollen. Vi kan skreddersy behandlingen til dine spesifikke behov. Ketaminbehandlingen tar omtrent én time. Når du ankommer, vil dine vitale tegn bli sjekket før vi setter i en veneflon. Ketamin administreres deretter intravenøst sakte i 40 minutter. Etter cirka 20 minutter kan du merke endrede sanseinntrykk og tankemønstre, og oppleve å være i en drømmelignende tilstand. Etter 40 minutter kan du oppleve å være utenfor kroppen din. De fleste beskriver opplevelsen som behagelig eller euforisk. Det er vanlig å forbli bevisst, men det er vanskelig å kommunisere. Vi anbefaler at du hviler komfortabelt med tildekkede øyne og beroligende musikk etter eget valg.

Hvordan bør jeg forberede meg til behandlingen?
Siden noen kan oppleve kvalme etter infusjonen, anbefales det at man unngår fast føde i fire timer før behandlingen og væske i to timer før behandlingen. Bruk ikke alkohol eller andre rus- eller legemidler på behandlingsdagen, og opplys på forhånd om eventuell fast medikamentbruk. Du bør ha på deg behagelige klær, og ta gjerne med en spilleliste med meditativ eller beroligende musikk etter eget valg. Ta med dine egne hodetelefoner hvis du foretrekker det. Selv om de fleste opplever få ettervirkninger av ketamin kort tid etter at infusjonen er stoppet, kan et mindretall oppleve svimmelhet eller kvalme. Derfor anbefaler vi at du ikke kjører bil eller opererer maskineri på behandlingsdagen, og stiller som krav at du ordner skyss hjem etter behandling.

Hva slags suksessrate har behandlingen?
Cirka 2 av 3 pasienter med behandlingsresistent depresjon responderer positivt på ketamininfusjoner. Pasienter anses å respondere positivt dersom de opplever minst 50% symptomreduksjon på en nærmere definert poengskala. Cirka 1/3 av pasienter kan oppleve fullstendig remisjon innen 24 timer etter behandlingen. Lignende suksessrate ses ved bipolar depresjon. Suksessraten er langt høyere enn ved bruk av tradisjonelle antidepressiva. Kronisk smerte kan være vanskeligere å behandle, og resultatene varierer avhengig av tilstanden og sykdommens varighet.


Hva er farene ved ketaminbehandling?
Ketamin er et av de mest brukte medikamentene i verden, og har en veldig god risikoprofil. Det brukes daglig som narkosemiddel på voksne og barn i doser opptil 10 ganger dosen som brukes i behandling av depresjon og kronisk smerte. Under infusjonen kan ketamin forårsake en liten økning i blodtrykk og puls. De fleste opplever ketamin som euforisk, og merker positive endringer i humør og tankemønstre. Ved høyere doser kan ketamin føre til en "ut av kroppen"-opplevelse. Selv om dette kan gjøre noen engstelige, takler de fleste dette fint med tilstrekkelig forberedelse og en trygg setting. En liten prosentandel av mennesker opplever kvalme som kan lindres med kvalmestillende. Effektene av ketamin går ut innen cirka 15 minutter etter at infusjonen er stoppet. Vi vil diskutere risikoen og fordelene ved behandling i detalj med deg, og svare på alle dine spørsmål før behandlingen påbegynnes.


Hvordan vet jeg om jeg har hatt effekt av behandlingen?
Du bør merke om ketaminbehandlingen virker i løpet av én eller to behandlinger. Det er vanlig å oppleve stor forbedring i humør i løpet av noen timer etter behandlingen, og full virkning merkes vanligvis i løpet av en dag. Dersom effekten er positiv, anbefales det ifølge NIMH-protokollen at man følger opp med seks behandlinger over 2-3 uker for å maksimere varigheten av effekten. For kronisk smerte vil det typisk være snakk om lengre, daglige behandlinger av fem timers varighet i fem dager. Kortere vedlikeholdsbehandlinger kan deretter gis ved behov.

Hvor lenge varer den terapeutiske virkningen?
Den terapeutiske virkningen av én enkelt ketaminbehandling varer normalt fra noen dager til flere uker. Effekten av den anbefalte behandlingen med seks infusjoner, varer vanligvis fra noen uker til noen måneder. Effekten kan vedlikeholdes med en enkel "booster"-behandling etter behov. Noen pasienter opplever at de ikke lenger trenger antidepressiva. For å sørge for maksimalt og varig utbytte av behandlingen, er det viktig å fortsette å få oppfølging hos fastlege eller psykolog/psykiater.

Hva er kontraindikasjonene ved ketaminbehandling?
Det er svært få kontraindikasjoner ved ketaminbehandling, og vi foretar en grundig medisinsk evaluering i forkant. Ketaminbehandling anbefales ikke til personer med schizofreni og andre psykoselidelser, eller pasienter i en manisk fase av bipolar lidelse. Ketamin er veltolerert ved de fleste typer komorbiditet, men dersom du har høyt blodtrykk, ubehandlet skjoldbruskkjertelsykdom eller alvorlig hjerte-, lever- eller nyresykdom, bør du opplyse om dette på forhånd.

Må jeg avbryte annen medikamentell behandling?
Det er svært få medisiner som forstyrrer ketaminbehandling, og det er ikke nødvendig å avbryte behandling med antidepressiva. Det er imidlertid viktig å opplyse om alle medisiner du bruker, slik at vi kan vurdere risikoen for interaksjoner. Lamictal og benzodiazepiner som Valium, Sobril, Xanor eller Rivotril, kan redusere effekten av ketaminbehandling. For optimal effekt, bør du derfor trappe ned på disse før behandling. Eventuelle endringer i medisinering vil foretas i samarbeid med psykiateren din. Sentralstimulerende medikamenter som Ritalin/Concerta, Attentin/Elvanse eller Strattera, bør ikke brukes samme dag som ketaminbehandlingen.

Er ketamin vanedannende?
Ketamin påvirker ikke de samme belønningssystemene i hjernen som vanedannende rusmidler, og er ikke ansett som fysisk vanedannende. Noen mennesker opplever imidlertid de fysiske og psykologiske effektene som behagelige, og ketamin har et visst misbrukspotensial som rekreasjonelt rusmiddel. Ved doseringsregimet som brukes i ketaminbehandling, med dosering et begrenset antall ganger under medisinsk tilsyn, er avhengighet ikke en betydelig risiko, og avhengighet etter ketaminbehandling er ikke observert i kliniske studier.

Hva koster behandlingen?
Første 60 minutters evaluering og screeningundersøkelse koster kr. 1900. 60 minutters konsultasjon og oppfølging koster ytterligere kr. 1900. Hver infusjon (vanligvis 90 minutter totalt) mot depresjon koster kr. 3900. Behandlingsløpet med best evidensgrunnlag, NIMH-protokollen, er seks infusjoner over to uker. De fleste pasienter trenger da bare en regelmessig "booster"-behandling med én til tre måneders intervaller. For kronisk smerte, som krever mer omfattende behandling (avhengig av pasientens unike tilstand opp til fem heldagsinfusjoner) er kostnaden for hver timer med behandling 3900 nok.