A X O N
KLINIKKEN

Axonklinikken er den første klinikken i Norge dedikert utelukkende til å gi ketaminbehandling. Legene ved Axonklinikken er alle spesialister i akuttmedisin. Både akuttleger og anestesileger regnes som eksperter i bruk av ketamin. Akuttleger har i tillegg spesialkompetanse i håndtering av alvorlige psykiske lidelser.
Dr. Lowan Stewart
MD FAAEM, Staff physician
Lowan Stewart har over 17års klinisk erfaring med bruk av ketamin. Stewart er spesialist i akuttmedisin og "fellow" ved American Academy of Emergency Medicine, og har praktisert både i USA og Norge. Stewart er opprinnelig fra Santa Fe i New Mexico og er utdannet ved University of New Mexico School of Medicine, University of Texas Austin og Oregon Health and Sciences University i Portland (OHSU).

Stewart har jobbet som akuttlege i 17 år, har vært styreleder for akuttavdelingen ved Willamette Falls Hospital i Portland, Oregon, og har vært Associate Clinical Professor ved OHSU. Stewart har også vært overlege på Akershus universitetssykehus hvor han har ledet arbeidet med å etablere akuttmedisin som medisinsk spesialitet i Norge. Stewart har vært styremedlem i Norsk Selskap for Akuttmedisin. Stewart er overlege ved Department of Emergency Medicine i Santa Fe, New Mexico, og er grunnlegger av og medisinsk ansvarlig ved Santa Fe Ketamine Clinic, det første ketaminbehandlingssenteret i New Mexico.

Stewart har tidligere forsket på blant annet følelsers evolusjonære opphav og vinterdepresjon. Han har også studert folkehelsevitenskap og er for tiden opptatt av forskning på bruk av nye medikamenter i behandling av affektive lidelser. Stewart har forelest i flere land om bruk av ketamin i behandling av depresjon, og er medlem av American Society of Ketamine Physicians.