Behandling av depresjon og kroniske smerter

Behandling med ketamin er effektivt mot depresjon og kronisk smerte
Axonklinikken er den første klinikken i Norge dedikert utelukkende til å gi ketaminbehandling

Ketamin er et av de mest brukte medikamentene i verden, og er tradisjonelt blitt brukt i smertelindring og anestesi. Forskning har vist at ketamin i lave doser er svært effektivt i behandling av behandlingsresistent depresjon og kronisk smerte. Selv ved alvorlig depresjon som ikke reagerer på annen medisinsk behandling, er ketamininfusjoner effektive for ca. ⅔ av pasientene. I motsetning til ved tradisjonelle behandlingsformer, kan pasienter oppleve dramatisk symptomlindring kun timer etter behandling med ketamin.

Behandling av vanskelige lidelser
Vi tilbyr symptomlindring ved depresjon, bipolar lidelse og kronisk smerte
Alvorlig depresjon

Opptil halvparten av alle som lider av depresjon, har enten ikke tilstrekkelig nytte av tradisjonell behandling, eller tåler ikke bivirkningene av antidepressiva. Mange fortsetter dermed å lide av det som kalles behandlingsresistent depresjon. Depresjon er i dag den ledende årsaken til uførhet i verden, og behovet for bedre behandlingsmuligheter er stort.

Les mer
Bipolar lidelse

Suksessraten ved behandling av bipolar depresjon med ketamin likner suksessraten ved behandling av annen depresjon. Vitenskapelige studier gjort ved National Institute of Mental Health og andre forskningsinstitutt over hele verden har funnet at cirka 2/3 av mennesker har utbytte av infusjoner med ketamin.

Les mer
Kronisk smerte

Kronisk smerte er ofte vanskelig å behandle, og er forbundet med komorbid depresjon og utvikling av ruslidelser. Mange behandlingsmetoder, som opiater og antiinflammatoriske legemidler, har også betydelige bivirkninger. Ketamin har vist seg effektivt i behandling av mange typer kronisk smerte.

Les mer
Kontakt oss
Vi jobber med å få på plass et bookingsystem. Ønsker du å bestille time allerede nå eller har spørsmål i forhold til behandlingen vennligst kontakt oss via e-post.
E-post
kontakt@axonklinikken.no
Addresse
Bygdøy Allé 21
0262 Oslo
Telefon
+47 21403819